cinema във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cinema в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cinema [Brit ˈsɪnɪmə, ˈsɪnɪmɑː, Am ˈsɪnəmə] NOUN (all contexts)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cinema в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
cinema Brit
cinema Brit

cinema в PONS речника

Преводи за cinema в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ciné-parc m Québec

Преводи за cinema в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cinema Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文