cheque във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cheque в Английски»Френски речника

Вижте също: Bank card

cheque в PONS речника

Преводи за cheque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: check

Индивидуални преводни двойки
porteur(-euse) m (f)

Преводи за cheque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cheque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to cross a cheque Aus, Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文