check във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за check в Английски»Френски речника

2. check (for accuracy, reliability):

14. check Am (tick) → check off

Вижте също: check off

check в PONS речника

Преводи за check в Английски»Френски речника

Вижте също: cheque

check Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to pick up the bill [or Am check] inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文