charges във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за charges в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. charge (fee):

frais mpl

2. charge LAW:

6. charge (control):

to be in charge MILIT

1. charge:

charge COM, FIN customer

Преводи за charges в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

charges в PONS речника

Преводи за charges в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за charges в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

charges Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to reverse the charges Brit, Can TEL

charges Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文