change във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за change в Английски»Френски речника

1. change (alteration):

3. change (fresh, different experience):

5. change (cash):

1. change (alter):

2. change (exchange for sth different):

4. change (exchange with sb):

5. change (actively switch):

1. change (alter):

2. change (into different clothes):

3. change (from bus, train):

I.change over VERB [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over) (swap)

II.change over VERB [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] (change over [sth/sb], change [sth/sb] over)

change в PONS речника

Преводи за change в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. change (alteration):

4. change no pl (coins):

Преводи за change в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

change Примери от PONS речника (редакционно проверени)

change Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文