chains във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chains в Английски»Френски речника

I.chain down VERB [Brit tʃeɪn -, Am tʃeɪn -] (chain down [sth/sb], chain [sth/sb] down)

chains в PONS речника

Преводи за chains в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за chains в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

chains Примери от PONS речника (редакционно проверени)

chains Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за chains в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文