cement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. cement ANAT → cementum

Вижте също: cementum

Преводи за cement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

cement в PONS речника

Преводи за cement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文