cats във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cats в Английски»Френски речника

5. cat inf abrév → catalytic converter

Вижте също: catalytic converter

Вижте също: catalogue

fraidy-cat [Brit ˈfreɪdɪkat, Am ˈfreɪdiˌkæt] NOUN Am inf, child language

cats в PONS речника

Преводи за cats в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Преводи за cats в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cats Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a (cat's) lick and a promise Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文