cast във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cast в Английски»Френски речника

1. cast:

cast CINE, THEAT, TV (list of actors)

1. cast (throw):

cast в PONS речника

Преводи за cast в Английски»Френски речника

cast Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cast Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за cast в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文