cash във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cash в Английски»Френски речника

1. cash (notes and coins):

cash в PONS речника

Преводи за cash в Английски»Френски речника

spot cash → ready money

cash Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be short (of cash) inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文