carries във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за carries в Английски»Френски речника

1. carry person, animal bag, shopping, load, news, message:

2. carry:

carries в PONS речника

Преводи за carries в Английски»Френски речника

carries Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文