carried във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за carried в Английски»Френски речника

1. carry person, animal bag, shopping, load, news, message:

2. carry:

3. carry over → carry forward

Вижте също: carry forward

carried в PONS речника

Преводи за carried в Английски»Френски речника

carried Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文