cares във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cares в Английски»Френски речника

1. care (attention):

have a care! Brit give a care! Am

2. care (looking after):

soins mpl

1. care (feel concerned):

+ subj as if I/he cared!
I/he couldn't care less! Brit, I/he could care less! Am

cares в PONS речника

Преводи за cares в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. care (looking after):

1. care (be concerned):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cares в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cares Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cares Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文