cared във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cared в Английски»Френски речника

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

cared в PONS речника

Преводи за cared в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. care (looking after):

2. care (carefulness):

1. care (be concerned):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cared в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cared Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cared Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文