capacity във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за capacity в Английски»Френски речника

1. capacity (ability to hold):

4. capacity (ability):

capacity в PONS речника

Преводи за capacity в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за capacity в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

capacity Примери от PONS речника (редакционно проверени)

capacity Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за capacity в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文