cap във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cap в Английски»Френски речника

cap в PONS речника

Преводи за cap в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cap в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cap Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cap and gown iron
if the cap fits, wear it Brit prov
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文