cannot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cannot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cannot → can

Вижте също: can2, can1

1. can (expressing possibility):

+ subj could be inf

2. can (expressing permission):

3. can (when making requests):

7. can (have ability, power to):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cannot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cannot в PONS речника

Преводи за cannot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: can2, can1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cannot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cannot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文