cakes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cakes в Английски»Френски речника

Вижте също: hot cake

cakes в PONS речника

Преводи за cakes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cakes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cakes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a piece of cake inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文