cake във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cake в Английски»Френски речника

Вижте също: hot cake

cake в PONS речника

Преводи за cake в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cake в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cake Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a piece of cake inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文