by във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за by в Английски»Френски речника

1. by (showing agent, result):

2. by (through the means of):

8. by (before, not later than):

by в PONS речника

Преводи за by в Английски»Френски речника

Вижте също: come across

by Примери от PONS речника (редакционно проверени)

peu à peu
do as you would be done by Brit prov

by Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

by Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за by в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文