busy във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за busy в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. busy person:

to get busy inf

2. busy:

Преводи за busy в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

busy в PONS речника

Преводи за busy в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за busy в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
passager (-ère) lieu, rue

busy Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be a busy bee iron
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文