bump във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bump в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. bump Am (raise) inf → bump up

Вижте също: bump up

Преводи за bump в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to bump off inf

bump в PONS речника

Преводи за bump в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bump в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bump Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文