brought във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за brought в Английски»Френски речника

Вижте също: bring

1. bring (convey, carry):

3. bring (lead, draw):

1. bring (convey, carry):

3. bring (lead, draw):

brought в PONS речника

Преводи за brought в Английски»Френски речника

Вижте също: bring

Phrases:

Phrases:

brought Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文