brother във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за brother в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за brother в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brother в PONS речника

Преводи за brother в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

brother-in-law <brothers-in-law [or -s Brit ]> [ˈbrʌðərɪnlɔ:, Am -ɚɪnlɑ:] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за brother в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

brother Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文