broken във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за broken в Английски»Френски речника

broken → break

Вижте също: break

3. break (gap):

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

1. break (damage):

3. break (interrupt):

broken в PONS речника

Преводи за broken в Английски»Френски речника

broken pp of break

Вижте също: break

6. break (put an end to):

Phrases:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

6. break (put an end to):

Phrases:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

broken Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文