breaking във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за breaking в Английски»Френски речника

3. break (gap):

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

1. break (damage):

3. break (interrupt):

breaking в PONS речника

Преводи за breaking в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

6. break (put an end to):

Phrases:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

Преводи за breaking в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

breaking Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文