brake във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за brake в Английски»Френски речника

brake в PONS речника

Преводи за brake в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за brake в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

brake Примери от PONS речника (редакционно проверени)

frein m à main
to slam on the brake(s) inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文