boxing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boxing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

13. box Brit TRANSP → box junction

1. box (pack) → box up

Вижте също: box junction, box up

Преводи за boxing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boxing в PONS речника

Преводи за boxing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за boxing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boxing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Boxing Day Brit
to go into the witness box Brit [or stand Am ]

boxing Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за boxing в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文