box във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за box в Английски»Френски речника

13. box Brit TRANSP → box junction

1. box (pack) → box up

Вижте също: box junction, box up

box в PONS речника

Преводи за box в Английски»Френски речника

box Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to go into the witness box Brit [or stand Am ]

box Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за box в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文