bought във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bought в Английски»Френски речника

Вижте също: buy

bought в PONS речника

Преводи за bought в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: buy

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bought в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bought Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文