bother във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bother в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. bother (inconvenience):

1. bother (take trouble):

Вижте също: hot

1. hot (very warm):

8. hot (good) inf:

a hot streak Am

16. hot (sexually attractive) inf:

Преводи за bother в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

bother в PONS речника

Преводи за bother в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за bother в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

bother Примери от PONS речника (редакционно проверени)

can I bother you for a favour? Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文