boredom във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boredom в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
mortel/-elle
complet/-ète

Преводи за boredom в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boredom в PONS речника

Преводи за boredom в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за boredom в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boredom Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文