boots във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boots в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. boot INFOR → boot up

Вижте също: boot up

Преводи за boots в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boots в PONS речника

Преводи за boots в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за boots в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boots Примери от PONS речника (редакционно проверени)

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文