booked във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за booked в Английски»Френски речника

1. book (reserve):

passer un savon à qn inf

booked в PONS речника

Преводи за booked в Английски»Френски речника

booked Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文