boiled във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за boiled в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. boil:

to be on the boil Brit lit, fig
Индивидуални преводни двойки

Преводи за boiled в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boiled в PONS речника

Преводи за boiled в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за boiled в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

boiled Примери от PONS речника (редакционно проверени)

dur(e)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文