body във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за body в Английски»Френски речника

1. body (of person, animal):

4. body (main section):

6. body (large quantity):

body в PONS речника

Преводи за body в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за body в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

body Примери от PONS речника (редакционно проверени)

body Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文