board във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за board в Английски»Френски речника

2. board ADMIN:

I.board over VERB [Brit bɔːd -, Am bɔrd -] (board [sth] over, board over [sth])

I.board out VERB [Brit bɔːd -, Am bɔrd -] (board [sb] out, board out [sb])

board в PONS речника

Преводи за board в Английски»Френски речника

board Примери от PONS речника (редакционно проверени)

embarquer dans Québec

board Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文