blue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за blue в Английски»Френски речника

Вижте също: murder, moon

2. murder attr:

blue в PONS речника

Преводи за blue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за blue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

blue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文