blow във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за blow в Английски»Френски речника

12. blow Am (exaggerate) → blow up

Вижте също: blow up

I.blow around VERB [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about VERB Brit (blow around)

II.blow around VERB [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about VERB Brit (blow [sth] around, blow around [sth])

blow в PONS речника

Преводи за blow в Английски»Френски речника

blow Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文