blood във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за blood в Английски»Френски речника

1. blood:

blood BIO, PHYSIOL

blood в PONS речника

Преводи за blood в Английски»Френски речника

Phrases:

blood Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to spit blood [or a. Am nails] [or a. Aus tacks]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文