bigger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bigger в Английски»Френски речника

6. big (emphatic):

9. big (gen) POL:

faire un tabac inf (in à, en)
to have a big head pej
to look big Am pej
to talk big inf

bigger в PONS речника

Преводи за bigger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. big:

a big eater inf
Индивидуални преводни двойки
négociant(e) m (f)
négociant(e) m (f)

Преводи за bigger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bigger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文