Преводи за big-boned в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за big-boned в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.os [ɔs, plo] NOUN mpl (restes mortuaires)

to be screwed slang
il y a un os inf
donner un os à ronger à qn inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文