bias във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bias в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.bias <part prés biasing; prét, part passé biased or biassing, biassed> [Brit ˈbʌɪəs, Am ˈbaɪəs] VERB trans

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bias в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

bias в PONS речника

Преводи за bias в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки

bias Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文