belt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за belt в Английски»Френски речника

3. belt inf → belt down

Вижте също: belt down

belt в PONS речника

Преводи за belt в Английски»Френски речника

belt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

belt Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за belt в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文