behaviour във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за behaviour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за behaviour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

behaviour в PONS речника

Преводи за behaviour в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

behavior NOUN Am, Aus, behaviour [bɪˈheɪvjəʳ, Am -vjɚ] NOUN Aus, Brit no pl

Индивидуални преводни двойки
secret(-ète)
grossier(-ère)

Преводи за behaviour в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

behaviour Примери от PONS речника (редакционно проверени)

behaviour Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文