beg във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beg в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за beg в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

beg в PONS речника

Преводи за beg в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за beg в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
I beg you!

beg Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I beg to differ form
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文