been във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за been в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

2. be (in probability):

3. be (phrases):

2. be (in probability):

3. be (phrases):

Преводи за been в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

been в PONS речника

Преводи за been в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

Вижте също: off

1. off (apart from):

4. off (from):

2. off (away):

1. off (not on):

Преводи за been в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

been Примери от PONS речника (редакционно проверени)

been Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за been в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文