bed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bed в Английски»Френски речника

1. bed (place to sleep):

lit m
to take to one's bed dated
her bed of pain liter

Вижте също: bunk

bed в PONS речника

Преводи за bed в Английски»Френски речника

bed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文