because във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за because в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за because в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

because в PONS речника

Преводи за because в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за because в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

because Примери от PONS речника (редакционно проверени)

non que je sois triste (subj) , mais ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文