beating във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beating в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. beat (strike aggressively) person:

to beat the shit slang or hell inf out of sb

2. beat (strike with tool, fist):

10. beat SPORT:

Преводи за beating в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

beating в PONS речника

Преводи за beating в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

to beat the pants off sb [or sb hollow Brit ] inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за beating в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

beating Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文